Akustika je základním faktorem pro vytvoření příjemného prostředí

Každý den jsme vystavování zvukům a hluku z práce, dopravy, a to i doma! A zejména akustika v interiéru je důležitým faktorem pro každodenní život a práci.

Ozvučení místnosti je základem pro bezvadnou srozumitelnost pro všechny přísedící. Tu ovlivňuje akustické zatlumení, ale i volba a umístění mikrofonů a reproduktorů. Maximální pozornost potřebuje akustika sálů, kde se musí izolovat hluky a ruchy z vnějšího prostředí! Ozvučení interiéru tedy rozhoduje o celkovém komfortu.

Bez kvalitní prostorové akustiky se neobejdeme

Prostorová akustika se dnes řeší prakticky při každé renovaci nebo nové stavbě. Akustika prostoru se tak stává hlavním tématem a našla uplatnění nejen ve firmách, kde se využívají videokonference, ale i ve školách, divadlech nebo sportovních halách. Akustika, ať už si to uvědomujeme či nikoliv, nás ovlivňuje každý den!

Pravdou je, že například videokonferenční systémy a konferenční systémy, nám zejména v práci hodně pomáhají, zvláště při řešení firemních záležitostí. A i v tomto bodě hraje akustika místnosti velkou roli.

Prvním krokem je analýza a návrh optimálního ozvučení

Před každou realizací ozvučení se nejprve musí provést analýza a měření akustiky a nachystat návrhy optimálního ozvučení. A na základě údajů z měření doby dozvuku, měření vzduchové neprozvučnosti a měření srozumitelnosti zjistíte nejen optimální distribuci zvuku, ale zamezíte i nežádoucím odrazům zvuku! Díky kvalitním ozvučovacím technologiím dnes dosáhnete precizní reprodukce zvuku a věrného přenosu signálu. Přesně tyto podmínky potřebuje i každé prezentační studio, které chce přitáhnout co nejvíce posluchačů!

Foto: Pixabay

Prostorová akustika ovlivňuje i broadcastové vysílání

Broadcast je prostředek pro masovou komunikaci, díky kterému se cíleně komunikuje ke stovkám (ne-li k tisícům) uživatelů a různým zařízením. Toto vysílání musí být ovšem velmi dobře zajištěno a potřebujete k němu mnoho správného vybavení. Ideálním místem pro takovéto vysílání je broadcast Praha, protože právě zde v hlavním městě České republiky, je nejlepší konektivita. Ale, abyste mohli takto vysílat, musíte mít opravdu dobře vybavené studio – tak jak tomu je v případě české televize…