Ventily pro míchání vody: Nepatrný komponent s obrovským dopadem na vodní systémy

Bez ohledu na to, zda se nacházíme v našem domově, pracovišti či průmyslových prostorách, všude kolem nás se setkáváme s komplexními vodovodními systémy. Jejich sofistikovanost je často díky používání špičkových technologií.

Směšovací ventily však nejsou pouze o prostém míchání vody podle běžného využívání. Jejich potenciál je mnohem širší. Nyní se podíváme blíže na možnosti jejich zdokonalení a uplatnění.

Monitorování teploty vody přímo na ventilu

Monitorování teploty vody může být zajištěno začleněním termostatu do systému. Toto řešení však může zaberat cenný prostor a zkomplikovat systém. Ovšem existuje jednodušší řešení v jediném komponentu.

Toto elegantní řešení nabízejí termostatické ventily ATM, umožňující sledování teploty vody přímo na ventilu. K tomu můžete nastavit horní i dolní hranici teploty, což vám pomůže předejít možnému opaření.

Ovládání na dosah jednoho kliknutí

Hlavní výzvou pro současné uživatele může být skutečnost, že tradiční směšovací ventily jsou čistě mechanická zařízení, která regulují průtok vody. Tento průtok je občas potřeba upravit. Tuto úpravu můžeme provést buď ručním přístupem k ventilu, nebo využitím servopohonů ARM ProClick. Tato technologie umožňuje jednoduché ovládání ventilů na dálku nebo jejich integraci do automatizovaných systémů s různými senzory.

Ventil nemusí mít pouze dva vstupy

Běžné směšovací ventily nabízejí dva vstupy a jeden výstup pro míchání teplé a studené vody. Některé složitější systémy však mohou vyžadovat více. Na trhu tak můžeme najít ventily, jako je třícestný směšovací ventil, který nabízí například více přívodů do ventilu nebo složitější rozvětvení na výstupu.