Vytápění dřevem je ekologické a efektivní – krbová kamna s teplovzdušným výměníkem vytopí váš rodinný dům

Ač se vytápění dřevem může jevit jako zastaralé, ve skutečnosti tomu tak není. Tento způsob vytápění se v posledních letech dostává do popředí, zejména díky nízkým nákladům, vysoké účinnosti a minimálnímu vlivu na životní prostředí.

Dřevo je obnovitelným zdrojem energie, jeho spalováním se uvolní stejné množství oxidu uhličitého, jaké strom absorboval během období svého růstu. Je lokálně dostupné, čímž příznivě ovlivňuje místní ekonomiku a snižuje závislost na dovozech. Česká krbová kamna v domácnosti utváří příjemnou atmosféru a inovativní dvoukomorový způsob spalování je schopen dosáhnout velmi vysoké účinnosti přesahující hodnotu 87 %. Společně se podíváme na další výhody, které tento druh vytápění přináší.

Jakým způsobem je v domácnosti rozváděno teplo

O rozvod tepla do dalších místností se stará vestavěný teplovzdušný výměník a ventilátor, jehož otáčky lze automaticky či manuálně regulovat pomocí řídící jednotky, která tak umožňuje účinné sledování teploty v domácnosti.

Vysoce účinná pyrolytická teplovzdušná kamna

Pyrolytická kamna dosahují vysoké účinnosti nad 87 % díky české technologii dvoukomorového spalování. Jejich výhodou je také o 40 % nižší spotřeba paliva a produkce popela. Vlivem procesu zplyňování a následnému spalování dřevoplynu za vysoké teploty 1000 ℃ dochází při jejich provozu k produkci menšího množství emisí, v porovnání s kamny s klasickým hořením.

Jaké jsou výhody vytápění domu dřevem

  • nižší provozní náklady v porovnání s ostatními způsoby vytápění
  • česká pyrolytická kamna dosahují vysoké účinnosti více než 87 %
  • jedná se ekologický a udržitelný způsob vytápění
  • dřevo je obnovitelným zdrojem energie a je místně dostupné
  • krbová kamna v domácnosti navozují příjemnou atmosféru
  • systém vytápění dřevem není závislý na elektrické energii
  • kamna mohou být využita víceúčelově (k vaření či ohřevu vody)